ข้อมูลฝ่ายบริหาร

นางวิชญาณี บุญทวี

ผู้อำนวยการโรงเรียน

  

นางสาวศิริรัตนา สุภาชัย

รองผู้อำนวยการ

นายยศวัฒน์ ทับทิม

รองผู้อำนวยการ

นางพิชานันท์ จันทมัด

กลุ่มบริหารวิชาการ

นางรัชนี เชื้อจันสา

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

นางสาววรรณญากร ฤทธิ์เดช

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

นางศิวพร คล้ายเจ๊ก

กลุ่มบริหารงานบุคคล

นายจรัญ มูลจันทร์

นโยบายและแผน

 

ผู้บริหารโรงเรียน

นางวิชญาณี บุญทวี

ผู้อำนวยการโรงเรียน

การบริหารจัดการโรงเรียน

 

 

แฟ้มสะสมผลงาน

 

 

คลังสื่อการเรียนรู้

 

 

Online

 

 

 

ผู้อำนวยการโรงเรียนพบผู้ปกครอง 2564

ข่าวสารจาก ศธจ.กาญจนบุรี

ค้นหา

เข้าสู่ระบบ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บ

เนื้อหาที่เปิดอ่าน
60508

ผู้เข้าชมออนไลน์

มี 5 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สื่อการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวสารการศึกษา

ผลงานโรงเรียน

 

 

 

สื่อการเรียนการสอน

 

 

 

 

 

 

หน่วยงานการศึกษา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวสารจาก สพฐ.

เอกสารจาก สพฐ.

เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง