กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวศิริรัตนา สุภาชัย

รองผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสมพร ผาดำ

ที่ปรึกษางานบุคคล

นางศิวพร คล้ายเจ๊ก

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวขนิษฐา สิงห์พรม

หัวหน้างานธุรการบุคคล

นางสาวเกิดสิริ เจียวพ่วง

หัวหน้างานพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศงานบุคคล

นางประภาพร ทะลาสี

หัวหน้างานจ้างลูกจ้างประจำและจ้างลูกจ้างชั่วคราว

นางกมลณัชส์ กลมกลึง

กรรมการ

นางสาวอัญชิษฐา ขจรเดชวัฒนกุล

กรรมการ

นางพรทิพย์ จานแก้ว

เลขานุการ

นางสาวสรยา เมฆมังกร

กรรมการและเลขานุการ

     
     
     
     
     
     
     

      

ผู้บริหารโรงเรียน

นางวิชญาณี บุญทวี

ผู้อำนวยการโรงเรียน

การบริหารจัดการโรงเรียน

 

 

แฟ้มสะสมผลงาน

 

 

คลังสื่อการเรียนรู้

 

 

Online

 

 

 

ผู้อำนวยการโรงเรียนพบผู้ปกครอง 2564

ข่าวสารจาก ศธจ.กาญจนบุรี

ค้นหา

เข้าสู่ระบบ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บ

เนื้อหาที่เปิดอ่าน
60499

ผู้เข้าชมออนไลน์

มี 112 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สื่อการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวสารการศึกษา

ผลงานโรงเรียน

 

 

 

สื่อการเรียนการสอน

 

 

 

 

 

 

หน่วยงานการศึกษา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวสารจาก สพฐ.

เอกสารจาก สพฐ.

เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง