กลุ่มบริหารงบประมาณ

นางสาวศิริรัตนา สุภาชัย

รองผู้อำนวยการโรงเรียน หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ

 

นายฐิติโชต ชูธัญญะ

หัวหน้างานการเงิน

นายจรัญ มูลจันทร์

หัวหน้างานนโยบายและแผนงาน

นางพนาไพร ศิริรัตน์

หัวหน้างานพัสดุ

นางกมลณัชส์ กลมกลึง

หัวหน้างานควบคุมภายใน

นางสาวพรทิพย์ ศรีจันทร์

หัวหน้างานบัญชี

นางสาวสรยา เมฆมังกร

เจ้าหน้าที่พัสดุ

     
     
     
     
     
     
     
     

       

ผู้บริหารโรงเรียน

นางวิชญาณี บุญทวี

ผู้อำนวยการโรงเรียน

การบริหารจัดการโรงเรียน

 

 

แฟ้มสะสมผลงาน

 

 

คลังสื่อการเรียนรู้

 

 

Online

 

 

 

ผู้อำนวยการโรงเรียนพบผู้ปกครอง 2564

ข่าวสารจาก ศธจ.กาญจนบุรี

ค้นหา

เข้าสู่ระบบ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บ

เนื้อหาที่เปิดอ่าน
60491

ผู้เข้าชมออนไลน์

มี 98 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สื่อการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวสารการศึกษา

ผลงานโรงเรียน

 

 

 

สื่อการเรียนการสอน

 

 

 

 

 

 

หน่วยงานการศึกษา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวสารจาก สพฐ.

เอกสารจาก สพฐ.

เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง