ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม

ข้อมูลฝ่ายบริหาร

 

นางวิชญาณี บุญทวี

ผู้อำนวยการโรงเรียน

  

noo

นางวลีรัตน์ ศิโรรัตน์ธัญโชค

รองผู้อำนวยการ

นายยศวัฒน์ ทับทิม

รองผู้อำนวยการ

อุษณี

นางพิชานันท์ จันทมัด

กลุ่มบริหารวิชาการ

นางรัชนี เชื้อจันสา

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

นางสาววรรณญากร ฤทธิ์เดช

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

นางอุษณี ผูกไมตรี

กลุ่มบริหารงานบุคคล

นายจรัญ มูลจันทร์

นโยบายและแผน

 

ผู้บริหารโรงเรียน

boss

 

การบริหารจัดการโรงเรียน

 

 

แฟ้มสะสมผลงาน

 

 

คลังสื่อการเรียนรู้

 

 

Online

 

 

 

ผู้อำนวยการโรงเรียนพบผู้ปกครอง

ข่าวสารจาก ศธจ.กาญจนบุรี

ค้นหา

เข้าสู่ระบบ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บ

เนื้อหาที่เปิดอ่าน
62513

ผู้เข้าชมออนไลน์

มี 16 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สื่อการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวสารการศึกษา

ผลงานโรงเรียน

 

 

 

หน่วยงานการศึกษา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวสารจาก สพฐ.

เอกสารจาก สพฐ.

เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง