ภาพกิจกรรม

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

นายยศวัฒน์ ทับทิม

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

นางสาววรรณญากร ฤทธิ์เดช

หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

นางสมพร ผาดำ

หัวหน้าส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม

นายจรัญ มูลจันทร์

หัวหน้างานป้องกันอุบัติเหตุนักเรียนและจราจร

นางสาวสริตา ดาบแก้ว

หัวหน้างานพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

นางเนตรดาว นิลเพ็ชร

หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

นายฐิติโชต ชูธัญญะ

หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

นางทัศนา ใจภักดี

หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

นายจรัญ มูลจันทร์

หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

นางพนาไพร ศิริรัตน์

หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕

นางสมพร ผาดำ

หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

นางสาวนริศศา ดวงภูเมฆ

งานสารสนเทศสำนักงานปกครอง

ว่าที่ ร.ต.หญิงวราภรณ์ ปานดำรงค์

กรรมการ

นางศิวพร คล้ายเจ๊ก

กรรมการ

นายสิทธิโชค ภูลา

กรรมการ

นางสาวอารีพร เพ็งน้อย

กรรมการ

นางสาวณัฐฐินีย์ เทียนทอง

กรรมการ

นางสาววรรณเลขา กันเกตุ

กรรมการ

นางสาวอัญชิษฐา ขจรเดชวัฒนกุล

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 

นายนพรัตน์ นิลเพ็ชร

กรรมการ

นางสาวเพ็ญนภา วิชัยสุทธิพันธุ์

กรรมการ

 
     
     
     

   

ผู้บริหารโรงเรียน

นางวิชญาณี บุญทวี

ผู้อำนวยการโรงเรียน

การบริหารจัดการโรงเรียน

 

 

แฟ้มสะสมผลงาน

 

 

คลังสื่อการเรียนรู้

 

 

Online

 

 

 

ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่

กำหนดการสอบเข้า ม.1 และ ม.4
✴ 1-15 มีนาคม 2564 นี้... ✴
เปิดรับสมัครนักเรียนห้องพิเศษ (เพชรแม่รำเพย)
🔰คุณสมบัติ🔰
นักเรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไปและเกรดวิทย์ คณิต อังกฤษ มีเกรด 3 ขึ้นไป
สามารถสมัครได้
✴ สอบ 20 มีนาคม 2564
✴ ประกาศผล 24 มีนาคม 2564
✴ มอบตัว 27 มีนาคม 2564
สมัครออนไลน์ ม.1
สมัครออนไลน์ ม.4
สอบถาม 084-8014987 ครูพิชานันท์

ค้นหา

เข้าสู่ระบบ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บ

เนื้อหาที่เปิดอ่าน
58115

ผู้เข้าชมออนไลน์

มี 79 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สื่อการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวสารการศึกษา

ผลงานโรงเรียน

 

 

 

สื่อการเรียนการสอน

 

 

 

 

 

 

หน่วยงานการศึกษา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวสารจาก สพฐ.

เอกสารจาก สพฐ.

เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมนักเรียน