ภาพกิจกรรม

กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวศิริรัตนา สุภาชัย

รองผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสมพร ผาดำ

ที่ปรึกษางานบุคคล

นางศิวพร คล้ายเจ๊ก

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวขนิษฐา สิงห์พรม

หัวหน้างานธุรการบุคคล

นางสาวเกิดสิริ เจียวพ่วง

หัวหน้างานพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศงานบุคคล

นางประภาพร ทะลาสี

หัวหน้างานจ้างลูกจ้างประจำและจ้างลูกจ้างชั่วคราว

นางกมลณัชส์ กลมกลึง

กรรมการ

นางสาวอัญชิษฐา ขจรเดชวัฒนกุล

กรรมการ

นางพรทิพย์ จานแก้ว

เลขานุการ

นางสาวสรยา เมฆมังกร

กรรมการและเลขานุการ

     
     
     
     
     
     
     

      

ผู้บริหารโรงเรียน

นางวิชญาณี บุญทวี

ผู้อำนวยการโรงเรียน

การบริหารจัดการโรงเรียน

 

 

แฟ้มสะสมผลงาน

 

 

คลังสื่อการเรียนรู้

 

 

Online

 

 

 

ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่

กำหนดการสอบเข้า ม.1 และ ม.4
✴ 1-15 มีนาคม 2564 นี้... ✴
เปิดรับสมัครนักเรียนห้องพิเศษ (เพชรแม่รำเพย)
🔰คุณสมบัติ🔰
นักเรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไปและเกรดวิทย์ คณิต อังกฤษ มีเกรด 3 ขึ้นไป
สามารถสมัครได้
✴ สอบ 20 มีนาคม 2564
✴ ประกาศผล 24 มีนาคม 2564
✴ มอบตัว 27 มีนาคม 2564
สมัครออนไลน์ ม.1
สมัครออนไลน์ ม.4
สอบถาม 084-8014987 ครูพิชานันท์

ค้นหา

เข้าสู่ระบบ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บ

เนื้อหาที่เปิดอ่าน
58106

ผู้เข้าชมออนไลน์

มี 32 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สื่อการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวสารการศึกษา

ผลงานโรงเรียน

 

 

 

สื่อการเรียนการสอน

 

 

 

 

 

 

หน่วยงานการศึกษา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวสารจาก สพฐ.

เอกสารจาก สพฐ.

เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมนักเรียน