ภาพกิจกรรม

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

นายยศวัฒน์ ทับทิม

รองผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

นางรัชนี เชื้อจันสา

หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

นายจรัญ มูลจันทร์

หัวหน้างานอาคารสถานที่สภาพแวดล้อม

นางสมใจ พูนนำเภา

หัวหน้างานอนามัยโรงเรียน

นางสาววรรณญากร ฤทธิ์เดช

หัวหน้างานสัมพันธ์ชุมชน

นายอุดมศักดิ์ ชาญเลิศ

หัวหน้างานโรงเรียนธนาคาร

นางเงาแข ด้วงศรี

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

นางประภาพร ทะลาสี

หัวหน้างานสารบรรณ

นายนพรัตน์ นิลเพ็ชร

หัวหน้างานรักษาความปลอดภัย

นางสาวขนิษฐา สิงห์พรม

หัวหน้างานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

นางศิวพร คล้ายเจ๊ก

งานส่งเสริมและประสานงานการศึกษา

นางสาวเพ็ญนภา วิชัยสุทธิพันธุ์

กรรมการและเลขานุการ

 
     
     
     
     
     
     

 

 

ผู้บริหารโรงเรียน

นางวิชญาณี บุญทวี

ผู้อำนวยการโรงเรียน

การบริหารจัดการโรงเรียน

 

 

แฟ้มสะสมผลงาน

 

 

คลังสื่อการเรียนรู้

 

 

Online

 

 

 

ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่

กำหนดการสอบเข้า ม.1 และ ม.4
✴ 1-15 มีนาคม 2564 นี้... ✴
เปิดรับสมัครนักเรียนห้องพิเศษ (เพชรแม่รำเพย)
🔰คุณสมบัติ🔰
นักเรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไปและเกรดวิทย์ คณิต อังกฤษ มีเกรด 3 ขึ้นไป
สามารถสมัครได้
✴ สอบ 20 มีนาคม 2564
✴ ประกาศผล 24 มีนาคม 2564
✴ มอบตัว 27 มีนาคม 2564
สมัครออนไลน์ ม.1
สมัครออนไลน์ ม.4
สอบถาม 084-8014987 ครูพิชานันท์

ค้นหา

เข้าสู่ระบบ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บ

เนื้อหาที่เปิดอ่าน
58100

ผู้เข้าชมออนไลน์

มี 24 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สื่อการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวสารการศึกษา

ผลงานโรงเรียน

 

 

 

สื่อการเรียนการสอน

 

 

 

 

 

 

หน่วยงานการศึกษา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวสารจาก สพฐ.

เอกสารจาก สพฐ.

เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมนักเรียน