ภาพกิจกรรม

กลุ่มบริหารงบประมาณ

นางสาวศิริรัตนา สุภาชัย

รองผู้อำนวยการโรงเรียน หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ

 

นายฐิติโชต ชูธัญญะ

หัวหน้างานการเงิน

นายจรัญ มูลจันทร์

หัวหน้างานนโยบายและแผนงาน

นางพนาไพร ศิริรัตน์

หัวหน้างานพัสดุ

นางกมลณัชส์ กลมกลึง

หัวหน้างานควบคุมภายใน

นางสาวพรทิพย์ ศรีจันทร์

หัวหน้างานบัญชี

นางสาวสรยา เมฆมังกร

เจ้าหน้าที่พัสดุ

     
     
     
     
     
     
     
     

       

ผู้บริหารโรงเรียน

นางวิชญาณี บุญทวี

ผู้อำนวยการโรงเรียน

การบริหารจัดการโรงเรียน

 

 

แฟ้มสะสมผลงาน

 

 

คลังสื่อการเรียนรู้

 

 

Online

 

 

 

ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่

กำหนดการสอบเข้า ม.1 และ ม.4
✴ 1-15 มีนาคม 2564 นี้... ✴
เปิดรับสมัครนักเรียนห้องพิเศษ (เพชรแม่รำเพย)
🔰คุณสมบัติ🔰
นักเรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไปและเกรดวิทย์ คณิต อังกฤษ มีเกรด 3 ขึ้นไป
สามารถสมัครได้
✴ สอบ 20 มีนาคม 2564
✴ ประกาศผล 24 มีนาคม 2564
✴ มอบตัว 27 มีนาคม 2564
สมัครออนไลน์ ม.1
สมัครออนไลน์ ม.4
สอบถาม 084-8014987 ครูพิชานันท์

ค้นหา

เข้าสู่ระบบ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บ

เนื้อหาที่เปิดอ่าน
58118

ผู้เข้าชมออนไลน์

มี 87 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สื่อการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวสารการศึกษา

ผลงานโรงเรียน

 

 

 

สื่อการเรียนการสอน

 

 

 

 

 

 

หน่วยงานการศึกษา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวสารจาก สพฐ.

เอกสารจาก สพฐ.

เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมนักเรียน