วิทยาศาสตร์

 

นางวาสนา หนูขาว

ครู คศ.๓ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางรัชนี เชื้อจันสา

ครู คศ.๓

นางพนาไพร ศิริรัตน์

ครู คศ.๒

นางสมใจ พูนนำเภา

ครู คศ.๓

นางสาวสุภาวดี จาวสุวรรณวงษ์

ครู คศ.๒

นางประภาพร ทะลาสี

ครู คศ.๑

 

นางสาวธนาทิพ ภู่พันธ์

ครูอัตราจ้าง

 
 

งานเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)

 

นางศิวพร คล้ายเจ๊ก

ครู คศ.๓

นายจรัญ มูลจันทร์

ครู คศ.๑

นางสาวเกิดศิริ เจียวพ่วง

ครูผู้ช่วย

 

นางสุพรรณิกา คมสันต์

ครูอัตราจ้าง

 

ผู้บริหารโรงเรียน

นางวิชญาณี บุญทวี

ผู้อำนวยการโรงเรียน

การบริหารจัดการโรงเรียน

 

 

แฟ้มสะสมผลงาน

 

 

คลังสื่อการเรียนรู้

 

 

Online

 

 

 

ผู้อำนวยการโรงเรียนพบผู้ปกครอง 2564

ข่าวสารจาก ศธจ.กาญจนบุรี

ค้นหา

เข้าสู่ระบบ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บ

เนื้อหาที่เปิดอ่าน
60497

ผู้เข้าชมออนไลน์

มี 110 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สื่อการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวสารการศึกษา

ผลงานโรงเรียน

 

 

 

สื่อการเรียนการสอน

 

 

 

 

 

 

หน่วยงานการศึกษา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวสารจาก สพฐ.

เอกสารจาก สพฐ.

เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง