กิจกรรมครูและนักเรียน

สื่อการจัดการเรียนรู้

ชื่อผลงาน : ประโยค
เจ้าของผลงาน : นางสาวสรยา เมฆมังกร
รับชมผลงานได้ที่ : https://youtu.be/v5gfGYq1i-8
รายวิชา : ภาษาไทย

 

ชื่อผลงาน : อบายมุข 6
เจ้าของผลงาน : นางสาวณัฐฐินีย์ เทียนทอง
รับชมผลงานได้ที่ : https://youtu.be/14aVjjTlvK8
รายวิชา : สังคมและศาสนา
ชื่อผลงาน : การต่อวงจรไฟฟ้า
เจ้าของผลงาน : นางสาวเอมิกา พลานนท์
รับชมผลงานได้ที่ : https://youtu.be/YgiI_d2nJHo
รายวิชา : งานไฟฟ้าเบื้องต้น
ชื่อผลงาน : เทคนิคการวาดภาพสีน้ำ
เจ้าของผลงาน : นางสาวเพ็ญนภา วิชัยสุทธิพันธ์
รับชมผลงานได้ที่ : https://youtu.be/UAYskhC9CbU
รายวิชา : ศิลปะ
ชื่อผลงาน : สมการเชิงเส้นสองตัวแปร
เจ้าของผลงาน : นายสิทธิโชค ภูลา
รับชมผลงานได้ที่ : https://youtu.be/kH53lDJDyF0
รายวิชา : คณิตศาสตร์พื้นฐาน
ชื่อผลงาน : ทฤษฎีบทพีทาโกรัส
เจ้าของผลงาน : นางสาววรรณเลขา กันเกตุ
รับชมผลงานได้ที่ : https://youtu.be/GTMIUzcLo8M
รายวิชา : คณิตศาสตร์พื้นฐาน
ชื่อผลงาน : ปริมาตรของปริซึม
เจ้าของผลงาน : นางสาวนริศศา ดวงภูเมฆ
รับชมผลงานได้ที่ : https://youtu.be/iHU1DulvWNQ
รายวิชา : คณิตศาสตร์พื้นฐาน
ชื่อผลงาน : สถิติและข้อมูล
เจ้าของผลงาน : นางสาววรรณญากร ฤทธิ์เดช
รับชมผลงานได้ที่ : https://youtu.be/GsHU7T38VyM
รายวิชา : คณิตศาสตร์พื้นฐาน
ชื่อผลงาน : การออกเสียงภาษาจีน (PINYIN)
เจ้าของผลงาน : นางสาวอัญชิษฐา ขจรเดชวัฒนกุล
รับชมผลงานได้ที่ : https://youtu.be/JAo9OA6yvOM
รายวิชา : ภาษาจีน
ชื่อผลงาน : การแต่งประโยคภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ CPR
เจ้าของผลงาน : นางเนตรดาว นิลเพ็ชร
รับชมผลงานได้ที่ : https://youtu.be/CSu8t3lOYWw
รายวิชา : ภาษาต่างประเทศ
ชื่อผลงาน : อัลกอริทึม
เจ้าของผลงาน : นางสาวเกิดสิริ เจียวพ่วง
รับชมผลงานได้ที่ : https://youtu.be/GHjrxVxp3xs
รายวิชา : วิทยาการคำนวณ
ชื่อผลงาน : การทำ CPR ในสภาวะไร้อากาศ
เจ้าของผลงาน : นางรัชนี เชื้อจันสา
รับชมผลงานได้ที่ : https://youtu.be/ifd62N_rSY0
รายวิชา : โลกและดาราศาสตร์

สื่อการจัดการเรียนรู้2

ชื่อผลงาน : คำสมาสแบบสนธิ
เจ้าของผลงาน : นางสาวอารีพร เพ็งน้อย
รับชมผลงานได้ที่ : https://youtu.be/SQz5z3ffUts
รายวิชา : ภาษาไทย
ชื่อผลงาน : การหายใจเข้า และการหายใจออก
เจ้าของผลงาน : นางประภาพร ทะลาสี
รับชมผลงานได้ที่ : https://youtu.be/QKdgQWAgOps
รายวิชา : ชีววิทยา
ชื่อผลงาน : สมดุลเคมีในสิ่งมีชีวิต
เจ้าของผลงาน : นางพนาไพร ศิริรัตน์
รับชมผลงานได้ที่ : https://youtu.be/8vzP3qju-dI
รายวิชา : เคมี
ชื่อผลงาน : เข็มทิศแห่งการสร้างสรรค์ ตอน การเขียนบทวิดีโอ
เจ้าของผลงาน : นางศิวพร คล้ายเจ๊ก
รับชมผลงานได้ที่ : https://youtu.be/Pz29IfVso2s
รายวิชา : การตัดต่อวิดีโอ

ผู้บริหารโรงเรียน

นางวิชญาณี บุญทวี

ผู้อำนวยการโรงเรียน

การบริหารจัดการโรงเรียน

 

 

แฟ้มสะสมผลงาน

 

 

คลังสื่อการเรียนรู้

 

 

Online

 

 

 

จำนวนผู้เข้าชมเว็บ

เนื้อหาที่เปิดอ่าน
67238

ผู้อำนวยการโรงเรียนพบผู้ปกครอง 2564

ข่าวสารจาก ศธจ.กาญจนบุรี

ค้นหา

ประกาศสถานศึกษา

sar

 

kapao

 

mattatan

 

เข้าสู่ระบบ

ผู้เข้าชมออนไลน์

มี 30 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สื่อการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวสารการศึกษา

ผลงานโรงเรียน

 

 

 

หน่วยงานการศึกษา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวสารจาก สพฐ.

เอกสารจาก สพฐ.

เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง