youtube1 

   

 25632 25642 25652 2566

 

 

สภาพทั่วไปของโรงเรียน

 1. ชื่อโรงเรียน โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กาญจนบุรี

ที่ตั้ง เลขที่ 279 หมู่ 1 ตำบล ลาดหญ้า อำเภอ เมือง

จังหวัด กาญจนบุรี โทรศัพท์ 034-589242 โทรสาร 034-589447

 

e – mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. website : http://www.dslk.ac.th

 

 

 1. ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน (โดยสังเขป)

โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี เดิมชื่อโรงเรียนลาดหญ้าพิทยาคม ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2516 จากการริเริ่มของพระเดชพระคุณพระมงคลสิทธิคุณพระมงคลสิทธิคุณ (หลวงพ่อลำใย) ในขณะดำรงสมณศักดิ์พระครูกาญจโนปมคุณ อดีตเจ้าอาวาสวัดทุ่งลาดหญ้า

พลเอกอรุณ ทวาทศิลปฺ ในขณะดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9 และประชาชนในท้องถิ่น เพื่อให้มีสถานศึกษาในกรดับชั้นมัธยมศึกษาสำหรับบุตรหลานของประชาชนในตำบลลาดหญ้า รวมทั้งบุตรหลายของกำลังพลในกองพลทหารราบที่ 9 ซึ่งได้จัดการศึกษาเรื่อยมา โดยคณะผู้บริหารสถานศึกษาที่ผ่านมาผู้นำชุมชนตลอดจนอดีตผู้บังคับบัญชาของกองพลทหารราบที่ 9 ก็ได้ร่วมกันปรึกษาหารือกันในการที่จะผลักดันพัฒนาโรงเรียนให้มีความเจริญก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลา พลเอกสัญชัย รัชตะวรรณ ในขณะดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9 พระเดชพระคุณพระมงคลสิทธิคุณ (หลวงพ่อลำใย) อดีตเจ้าอาวาสวัดทุ่งลาดหญ้า พันตำรวจตรีไตรรงค์ สุขเจรียงพร อดีตกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ ได้ริเริ่มนำโรงเรียนลาดหญ้าพิทยาคมเข้าเป็นโรงเรียนในเครือข่ายเทพศิรินทร์ จนกระทั่งรัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาได้จัดให้มีโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝันขึ้น ซึ่งในแผนหลักของโครงการ ฯ ได้กำหนดยุทธศาสตร์การสร้างภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็ง คณะผู้บริหารโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9 และผู้บังคับหน่วยในกองพลทหารราบที่ 9 พระครูสิทธิกิจจานุวัตร เจ้าอาวาสวัดทุ่งลาดหญ้าองค์ปัจจุบัน

ผู้ปกครอง นักเรียน คณะครู ตลอดจนศิษย์เก่าได้ดำเนินยุทธศาสตร์สร้างภาคีที่เข้มแข็ง โดยเสนอขอเป็นเครือข่ายโรงเรียนเทพศิรินทร์ ซึ่งองค์การที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนเทพศิรินทร์ ได้แก่ สมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ ในพระบรมราชูปภัมภ์ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน เทพศิรินทร์ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ได้อนุมัติรับโรงเรียนลาดหญ้าพิทยาคมเป็นโรงเรียนในเครือข่ายเทพศิรินทร์โดยให้ชื่อว่า “โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี” และได้นำเสนอผ่านความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2548 กระทรวงศึกษาธิการโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้น คือ นายอดิศัย โพธารามิก ได้ลงนามประกาศชื่อ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

ในการเป็นโรงเรียนในเครือข่ายเทพศิรินทร์นั้น คณะครูและนักเรียนจะได้รับการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน เช่น ด้านวิชาการ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นผู้นำร่วมกับโรงเรียนในเครืออื่น ๆ ทั้งหมด 11 สถานศึกษา ได้แก่

 1. โรงเรียนเทพศิรินทร์
 2. โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า
 3. โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี
 4. โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
 5. โรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค
 6. โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี
 7. โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น
 8. โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่
 9. โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
 10. โรงเรียนเทพศิรินทร์ ๙ โครงการหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์
 11. โรงเรียนเทพศิรินทร์ ชลบุรี (อุทกฯ อุปถัมป์)

สีประจำโรงเรียน เขียว เหลือง

ปรัชญาของโรงเรียน “น สิยา โลกวฑฺ ฒ โน” หมายความว่า “ไม่ควรเป็นคนรกโลก”

 

 1. อาคารสถานที่และบริเวณ

3.1 โรงเรียนมีเนื้อที่ทั้งสิ้น 68 ไร่ 1 งาน 94 ตารางวา

3.2 จำนวนอาคารเรียนทั้งสิ้น 2 หลัง

3.3 อาคารประกอบ ได้แก่

3.3.1 อาคารกึ่งถาวร 2 หลัง

3.3.2 อาคารโรงฝึกงาน 3 หลัง

3.3.3 โรงอาหาร 1 หลัง

3.3.4 หอประชุม 1 หลัง

3.4 สนามกีฬา 1 สนาม

3.5 บริเวณพักผ่อน 1 แห่ง

3.6 จำนวนห้องเรียนทั้งสิ้น 26 ห้อง

3.7 จำนวนห้องส่งเสริมวิชาการ 8 ห้อง คือ

3.7.1 ห้อง ICT จำนวน 1 ห้อง

3.7.2 ห้อง Sound Lab จำนวน 1 ห้อง

3.7.3 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(เคมี, ฟิสิกส์, ชีววิทยา) จำนวน 3 ห้อง

3.7.4 ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ จำนวน 1 ห้อง

3.7.5 แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียน จำนวน 2 แห่ง

3.8 จำนวนห้องพักครู 7 ห้อง

3.9 จำนวนห้องสำนักงาน 2 ห้อง

ผู้บริหารโรงเรียน

boss5

 

ITA Online 2565

 

การบริหารจัดการโรงเรียน

 

 

แฟ้มสะสมผลงาน

 

 

คลังสื่อการเรียนรู้

 

 

สื่อการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลงานโรงเรียน

 

 

 

หน่วยงานการศึกษา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จำนวนผู้เข้าชมเว็บ

เนื้อหาที่เปิดอ่าน
83206

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่ 10

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

ท.ศ.ล.โปร่งใส

ภาพนิ่ง5

 

ภาพนิ่ง6

 

ต่อต้านยาเสพติด1

 

ผู้อำนวยการโรงเรียนพบผู้ปกครอง 2/2564

ข่าวสารจาก ศธจ.กาญจนบุรี

ข่าวสารการศึกษา

ค้นหา

ประกาศสถานศึกษา

sar

 

kapao

 

mattatan

 

Online

 

 

ITA Online 2563

 

เข้าสู่ระบบ

เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

 

 

 

 

 

 

ผู้เข้าชมออนไลน์

มี 21 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ข่าวสารจาก สพฐ.

เอกสารจาก สพฐ.