ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม

ตรวจสอบเอกสารการเงิน

m slip 1m slip 2m slip 3

R10

สภาพทั่วไปของโรงเรียน

 1. ชื่อโรงเรียน โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8

ที่ตั้ง เลขที่ 279 หมู่ 1 ตำบล ลาดหญ้า อำเภอ เมือง

จังหวัด กาญจนบุรี โทรศัพท์ 034-589242 โทรสาร 034-589447

 

e – mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. website : http://www.dsl.ac.th

 

 

 1. ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน (โดยสังเขป)

โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี เดิมชื่อโรงเรียนลาดหญ้าพิทยาคม ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2516 จากการริเริ่มของพระเดชพระคุณพระมงคลสิทธิคุณพระมงคลสิทธิคุณ (หลวงพ่อลำใย) ในขณะดำรงสมณศักดิ์พระครูกาญจโนปมคุณ อดีตเจ้าอาวาสวัดทุ่งลาดหญ้า

พลเอกอรุณ ทวาทศิลปฺ ในขณะดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9 และประชาชนในท้องถิ่น เพื่อให้มีสถานศึกษาในกรดับชั้นมัธยมศึกษาสำหรับบุตรหลานของประชาชนในตำบลลาดหญ้า รวมทั้งบุตรหลายของกำลังพลในกองพลทหารราบที่ 9 ซึ่งได้จัดการศึกษาเรื่อยมา โดยคณะผู้บริหารสถานศึกษาที่ผ่านมาผู้นำชุมชนตลอดจนอดีตผู้บังคับบัญชาของกองพลทหารราบที่ 9 ก็ได้ร่วมกันปรึกษาหารือกันในการที่จะผลักดันพัฒนาโรงเรียนให้มีความเจริญก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลา พลเอกสัญชัย รัชตะวรรณ ในขณะดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9 พระเดชพระคุณพระมงคลสิทธิคุณ (หลวงพ่อลำใย) อดีตเจ้าอาวาสวัดทุ่งลาดหญ้า พันตำรวจตรีไตรรงค์ สุขเจรียงพร อดีตกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ ได้ริเริ่มนำโรงเรียนลาดหญ้าพิทยาคมเข้าเป็นโรงเรียนในเครือข่ายเทพศิรินทร์ จนกระทั่งรัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาได้จัดให้มีโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝันขึ้น ซึ่งในแผนหลักของโครงการ ฯ ได้กำหนดยุทธศาสตร์การสร้างภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็ง คณะผู้บริหารโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9 และผู้บังคับหน่วยในกองพลทหารราบที่ 9 พระครูสิทธิกิจจานุวัตร เจ้าอาวาสวัดทุ่งลาดหญ้าองค์ปัจจุบัน

ผู้ปกครอง นักเรียน คณะครู ตลอดจนศิษย์เก่าได้ดำเนินยุทธศาสตร์สร้างภาคีที่เข้มแข็ง โดยเสนอขอเป็นเครือข่ายโรงเรียนเทพศิรินทร์ ซึ่งองค์การที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนเทพศิรินทร์ ได้แก่ สมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ ในพระบรมราชูปภัมภ์ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน เทพศิรินทร์ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ได้อนุมัติรับโรงเรียนลาดหญ้าพิทยาคมเป็นโรงเรียนในเครือข่ายเทพศิรินทร์โดยให้ชื่อว่า “โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี” และได้นำเสนอผ่านความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2548 กระทรวงศึกษาธิการโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้น คือ นายอดิศัย โพธารามิก ได้ลงนามประกาศชื่อ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

ในการเป็นโรงเรียนในเครือข่ายเทพศิรินทร์นั้น คณะครูและนักเรียนจะได้รับการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน เช่น ด้านวิชาการ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นผู้นำร่วมกับโรงเรียนในเครืออื่น ๆ ทั้งหมด 10 สถานศึกษา ได้แก่

 1. โรงเรียนเทพศิรินทร์
 2. โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า
 3. โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี
 4. โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
 5. โรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค
 6. โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี
 7. โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น
 8. โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่
 9. โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
 10. โรงเรียนเทพศิรินทร์ ๙ โครงการหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์

สีประจำโรงเรียน เขียว เหลือง

ปรัชญาของโรงเรียน “น สิยา โลกวฑฺ ฒ โน” หมายความว่า “ไม่ควรเป็นคนรกโลก”

 

 1. อาคารสถานที่และบริเวณ

3.1 โรงเรียนมีเนื้อที่ทั้งสิ้น 68 ไร่ 1 งาน 94 ตารางวา

3.2 จำนวนอาคารเรียนทั้งสิ้น 2 หลัง

3.3 อาคารประกอบ ได้แก่

3.3.1 อาคารกึ่งถาวร 2 หลัง

3.3.2 อาคารโรงฝึกงาน 3 หลัง

3.3.3 โรงอาหาร 1 หลัง

3.3.4 หอประชุม 1 หลัง

3.4 สนามกีฬา 1 สนาม

3.5 บริเวณพักผ่อน 1 แห่ง

3.6 จำนวนห้องเรียนทั้งสิ้น 27 ห้อง

3.7 จำนวนห้องส่งเสริมวิชาการ 8 ห้อง คือ

3.7.1 ห้อง ICT จำนวน 1 ห้อง

3.7.2 ห้อง Sound Lab จำนวน 1 ห้อง

3.7.3 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(เคมี, ฟิสิกส์, ชีววิทยา) จำนวน 3 ห้อง

3.7.4 ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ จำนวน 1 ห้อง

3.7.5 แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียน จำนวน 2 แห่ง

3.8 จำนวนห้องพักครู 7 ห้อง

3.9 จำนวนห้องสำนักงาน 2 ห้อง

ผู้บริหารโรงเรียน

boss

 

การบริหารจัดการโรงเรียน

 

 

แฟ้มสะสมผลงาน

 

 

คลังสื่อการเรียนรู้

 

 

Online

 

 

 

กิจกรรมโรงเรียน

ข่าวสารจาก ศธจ.กาญจนบุรี

จดหมายข่าวโรงเรียน

จดหมายข่าว

 

ค้นหา

เข้าสู่ระบบ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บ

เนื้อหาที่เปิดอ่าน
72319

ผู้เข้าชมออนไลน์

มี 32 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สื่อการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวสารการศึกษา

ผลงานโรงเรียน

 

 

 

หน่วยงานการศึกษา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวสารจาก สพฐ.

เอกสารจาก สพฐ.

เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง