นางสาวสุภาพร ศรีพุทธา

ครู คศ.๒ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางสุรัชต์ รัตนชัย

ครู คศ.๒

นางสาววรรรณญากร ฤทธิ์เดช

ครู คศ.3

นางพิชานันท์ จันทมัด

ครู คศ.3

นางสาวนริศศา ดวงภูเมฆ

ครู คศ.๑

นายสิทธิโชค ภูลา

ครู คศ.๑

นางสาวสริตา ดาบแก้ว

ครู คศ.๑

นางสาววรรณเลขา กันเกตุ

ครูผู้ช่วย

นายณัฐภัทร ชูลาภ

ครูอัตราจ้าง

     

 

ผู้บริหารโรงเรียน

นางวิชญาณี บุญทวี

ผู้อำนวยการโรงเรียน

การบริหารจัดการโรงเรียน

 

 

แฟ้มสะสมผลงาน

 

 

คลังสื่อการเรียนรู้

 

 

Online

 

 

 

ผู้อำนวยการโรงเรียนพบผู้ปกครอง 2564

ข่าวสารจาก ศธจ.กาญจนบุรี

ค้นหา

เข้าสู่ระบบ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บ

เนื้อหาที่เปิดอ่าน
60488

ผู้เข้าชมออนไลน์

มี 75 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สื่อการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวสารการศึกษา

ผลงานโรงเรียน

 

 

 

สื่อการเรียนการสอน

 

 

 

 

 

 

หน่วยงานการศึกษา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวสารจาก สพฐ.

เอกสารจาก สพฐ.

เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง