ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม

 วันวิสา

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

นายยศวัฒน์ ทับทิม

รองผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

นางรัชนี เชื้อจันสา

หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

นายจรัญ มูลจันทร์

หัวหน้างานอาคารสถานที่สภาพแวดล้อม

นางสมใจ พูนนำเภา

หัวหน้างานอนามัยโรงเรียน

นางสาววรรณญากร ฤทธิ์เดช

หัวหน้างานสัมพันธ์ชุมชน

นายอุดมศักดิ์ ชาญเลิศ

หัวหน้างานโรงเรียนธนาคาร

นางเงาแข ด้วงศรี

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

นางประภาพร ทะลาสี

หัวหน้างานสารบรรณ

นายนพรัตน์ นิลเพ็ชร

หัวหน้างานรักษาความปลอดภัย

นางสาวขนิษฐา สิงห์พรม

หัวหน้างานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

นางศิวพร คล้ายเจ๊ก

งานส่งเสริมและประสานงานการศึกษา

นางสาวเพ็ญนภา วิชัยสุทธิพันธุ์

กรรมการและเลขานุการ

 
     
     
     
     
     
     

 

 

ผู้บริหารโรงเรียน

boss

 

การบริหารจัดการโรงเรียน

 

 

แฟ้มสะสมผลงาน

 

 

คลังสื่อการเรียนรู้

 

 

Online

 

 

 

กิจกรรมโรงเรียน

ข่าวสารจาก ศธจ.กาญจนบุรี

จดหมายข่าวโรงเรียน

จดหมายข่าว

 

ค้นหา

เข้าสู่ระบบ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บ

เนื้อหาที่เปิดอ่าน
70716

ผู้เข้าชมออนไลน์

มี 43 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สื่อการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวสารการศึกษา

ผลงานโรงเรียน

 

 

 

หน่วยงานการศึกษา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวสารจาก สพฐ.

เอกสารจาก สพฐ.

เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง