youtube1 

   

 25632 25642 25652 2566

 

 

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

นายยศวัฒน์ ทับทิม

รองผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

นางรัชนี เชื้อจันสา

หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

นายจรัญ มูลจันทร์

หัวหน้างานอาคารสถานที่สภาพแวดล้อม

นางสมใจ พูนนำเภา

หัวหน้างานอนามัยโรงเรียน

นางสาววรรณญากร ฤทธิ์เดช

หัวหน้างานสัมพันธ์ชุมชน

นายอุดมศักดิ์ ชาญเลิศ

หัวหน้างานโรงเรียนธนาคาร

แอน

นางสาวรังสิมา คูหามงคล

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

สุรัช

นางสุรัชต์ รัตนชัย

งานส่งเสริมและประสานงานการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย

นายนพรัตน์ นิลเพ็ชร

หัวหน้างานรักษาความปลอดภัย

นางสาวขนิษฐา สิงห์พรม

หัวหน้างานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

kwang

นางสาวขนิษฐา สิงห์พรม

หัวหน้างานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน

นางสาวเพ็ญนภา วิชัยสุทธิพันธุ์

กรรมการและเลขานุการ

อัญชิญฐา

นางสาวอัญชิษฐา ขจรเดชวัฒนกุล 

หัวหน้างานพัฒนาข้อมูลสารสนเทศ

ศรัญญู 

นายศรัญญู เพชรัตน์

กรรมการ

นา

นางสาวณิชชา กัลยามงคล

กรรมการ 

นัท2

นายนฤเบศวร์ สุขเกษม 

กรรมการ

นัท1

 นายณัฐภัทร ชูลาภ

gate

 นางสาวเอมิกา พลานนท์

ฟาง

นางสาวธนาทิพ ภู่พันธ์ 

     
     
     
     

 

 

ผู้บริหารโรงเรียน

boss5

 

ITA Online 2565

 

การบริหารจัดการโรงเรียน

 

 

แฟ้มสะสมผลงาน

 

 

คลังสื่อการเรียนรู้

 

 

สื่อการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลงานโรงเรียน

 

 

 

หน่วยงานการศึกษา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จำนวนผู้เข้าชมเว็บ

เนื้อหาที่เปิดอ่าน
106610

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่ 10

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ

e bidding

 

click

ประกาศโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

click

 

รายการปริมาณงานและราคา

ท.ศ.ล.โปร่งใส

ภาพนิ่ง5

 

ภาพนิ่ง6

 

ต่อต้านยาเสพติด1

 

ผู้อำนวยการโรงเรียนพบผู้ปกครอง 2/2564

ข่าวสารจาก ศธจ.กาญจนบุรี

ข่าวสารการศึกษา

ค้นหา

ประกาศสถานศึกษา

sar

 

kapao

 

mattatan

 

Online

 

 

ITA Online 2563

 

เข้าสู่ระบบ

เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

 

 

 

 

 

 

ผู้เข้าชมออนไลน์

มี 29 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

กิจกรรม ท.ศ.ล.

ลอยกระทง 2565


ต้อนรับ รองวลีรัตน์ ศิโรรัตน์ธัญโชค


แสดงความยินดีกับ รองศิริรัตนา สุภาชัย


ร้อยรักรวมใจ สานสายใยมุฑิตา 22 กันยายน 2565


รับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ


 ร่วมงานสืบสานตำนานแผ่นดินเมืองกาญจนบุรีเก่า ประจำปี 2565


 

ข่าวสารจาก สพฐ.

เอกสารจาก สพฐ.

กิจกรรม ท.ศ.ล..

อบรมการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการตามโครงการ Starfish Future Labz


 วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ


 ร่วมงานสืบสานตำนานแผ่นดินเมืองกาญจนบุรีเก่า ประจำปี 2565


 พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ


 การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา


 วันแม่รำเพย